Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

God kvalitet på fersk torskelever

God kvalitet på fersk torskelever

Fersk lever fra oppdrettstorsk har god holdbarhet som konsumprodukt i 3-4 dager, men bør hermetiseres innen to dager for å oppnå best kvalitet.

 
Med støtte fra Rubin og Innovasjon Norge har Møreforsking avsluttet et toårig prosjekt med kvalitet og holdbarhet av lever fra oppdrettstorsk. Kvalitet er vurdert i forhold til sensorisk bedømming og i forhold til oksidasjonsparametere.
 
Det er gjennomført to lagringsforsøk ved 0 °C for å vurdere kvalitet og holdbarhet. Lever ble pakket enkeltvis i plastposer og lagret før vurdering og analyse. Kun lever av god kvalitet uten grønn misfarging ble benyttet i forsøkene. Lever er også hermetisert og vurdert etter 3 måneders lagring.
 
Resultatene viser at automatisk sløying gir lever med samme kvalitet og holdbarhet som ved manuell sløying. Leveren holder stabil kvalitet i 3-4 dager og akseptabel kvalitet som konsum-produkt i 6 dager. Første tegn på kvalitetsreduksjon er avvikende lukt og mykere tekstur. Dersom leveren skal hermetiseres bør det foregå innen 2 døgn for å få best mulig fyllingsgrad i boksen. Imidlertid er det fortsatt bra kvalitet dersom lagringstiden er 4 dager.

Når et gjelder anvendelse til olje er kvalitet mht. frie fettsyrer tilfredsstillende ved produksjon innen 4 dagers lagring av leveren. Det totale oksidasjonsnivået var akseptabelt ved lagringstid på 7 dager.
 
For mer informasjon om prosjektet kontakt Grete Hansen Aas, grete@mfaa.no, telefon 70 11 16 24.