Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Laks + tare = sant?

52944386_2221517941446316_8900273947963031552_n.jpg

Laks + tare = sant?

Hva om man driver taredyrking samme sted som fiskeoppdrett? Hva kan fordelene være? Les mer om Møreforskings spennende forskningsprosjekt i Sogn og Fjordane.

I Sogn og Fjordane har vi i tre år drevet forskning på akkurat dette. Tre selskaper med FOU-tillatelser har gått sammen om prosjektet Tarelaks som skal se på ulike aspekter knyttet til IMTA (Integrert Multitrofisk Akvakultur - oppdrett av flere arter på ulike nivå i næringskjeden). Fellesprosjektet gjøres gjennom selskapet Tarelaks AS. Møreforskning er med som forskningsinstitutt.
 
Mye fisk i merdene og problemer med lakselus er blant utfordringer som påvirker produksjonen og lønnsomheten i oppdrettsbransjen. Gjennom FOU-prosjektet Tarelaks ser aktørene på om avfallsstoffene fra fiskeoppdrett kan gjenbrukes i tareproduksjon, og også på om tare kan bidra til å bekjempe luseproblematikken. Tarelaks ser på flere andre effekter av samlokaliseringen, blant annet på om samproduksjonen påvirker biomangfoldet på stedet, og om taren kan bidra til å styrke fiskehelsen. Alt dette i tillegg til de kommersielle mulighetene som tareproduksjon har i seg selv.
 
Tareproduksjonen har vært i gang ved anleggene i to år nå, og skaleres gradvis opp for å kunne få ut mer målbare resultater av arbeidet. Det er selskapene Engesund Fiskeoppdrett, Osland Havbruk og Sulefisk som eier Tarelaks AS. Grethe Adoff koordinerer arbeidet. Prosjektet er gitt for 5 år, men har et 10 års perspektiv for å gjennomføre oppgavene.
Les mer om prosjektet i Tekfisk
https://www.facebook.com/Moreforsking/videos/279856462690413/