Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop om silderogn

Workshop_Silderogn.jpg

Workshop om silderogn

15.04.15 ble det gjennomført en workshopsamling innen temaet silderogn på Gardermoen Park Inn. 25 deltakere fra både næring og ulike forskingsmiljø deltok. Workshopen resulterte i gode diskusjoner blant de fremmøtte og en fikk synliggjort både mulighetene og flaskehalsene for full utnyttelse av råstoffet.

Silderogn omtales som et spennende råstoff med stort potensial i ingrediensmarkedet. Råstoffkartlegging viser at silderogn er ernæringsmessig gunstig og 70 g rogn dekker dagsbehovet til en voksen mann både når det gjelder essensielle aminosyrer, B- og D-vitamin og omega-3 fettsyrene EPA (eikosapentaensyre) og DHA (dokosahexaensyre).
Det er kartlagt et betydelig verdiskapingspotensial, spesielt innenfor helsekost- og ingrediensmarkedet. Utnyttelse av silderogn kan også gi økt lønnsomhet for pelagisk landindustri.
Silderogn har vært et prioritert råstoff i satsinger som «helse i fra havet».  Dokumentasjon på helseeffekt er viktig og klinisk forskning på fettfraksjonen fra sildrogn har avdekket flere positive egenskaper og det er flere indikasjoner på at proteinstrukturen er minst like interessant.
I tillegg til klinisk dokumentasjon er det viktig å fremstiller produkt som også tilfredsstiller sensoriske krav tilknyttet lukt og smak. Det er også behov for teknologiutvikling tilknyttet effektiv uttak av umoden silderogn.
 

Presentasjoner workshop:
 
 
Bjørn Tore Nystrand, Forsker, Møreforsking
Paul Jacob Helgesen, Senior Bedriftsrådgiver, Segel
 
Alfred Halstensen, Professor, Universitetet i Bergen
 
Bodil Bjørndal, Klinisk Forsker, Universitetet i Bergen
 
Livar Frøyland, Forskningsdirektør, NIFES
 
Lars Lovund, fagsjef industri/foredling, pelagisk, FHF
 
For mer informasjon ta kontakt med

Wenche Emblem Larssen

Bjørn Tore Nystrand

Paul Jacob Helgesen

Roger Bergset