Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Dette er bra!

P1080453.JPG

Dette er bra!

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik fikk i dag en omvisning på vår Mørelab og orientering om noen av våre pågående forskningsprosjekter. - Dette er verdifull forsking som kan bidra til å løfte norsk fiskerinæring inn i fremtiden, sa Nesvik etter besøket.

Fiskeriminsteren er opptatt av at vi som nasjon skal produsere mer mat fra havet. Han oppfordrer næringen til å samarbeide og til å spille på lag for økt verdiskaping. Dette er noe av det Møreforsking jobber målrettet med. 

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring.  

- Men der er fortsatt et stort potensial for å øke utnyttelsesgraden, er ministeren og Møreforsking enige i.
 
For å ta ut dette potensialet, kreves forskning og utvikling. 

- De færreste bedriftene har kraft og kapasitet til å investere i og drifte fullt utrustede forskningslaboratorier, forteller seniorforsker i Møreforsking, Wenche Larssen. 

Forskningsinfrastruktur i form av laboratorier gir muligheter. Med nye MØRELAB er Møreforsking Ålesund blitt en totalleverandør av FoU-tjenester til den biomarine næringen både regionalt og nasjonalt.  På Mørelab gjøres det forskning som legger grunnlaget for å øke verdiskapningen på marine produkt i samarbeid med regionalt næringsliv.
 
Direktør i Møreforsking, Agnes Gundersen, understreket under besøket at bærekraftig ressursutnyttelse og -anvendelse er en forutsetning for fremtidig vekstMålsetting om å ta i bruk 100% av det vi høster og skape høyest mulig verdier ut av det sammenfaller med den marine klyngen NCE Blue Legasea sine mål og visjoner.
 
- Vi har forsket på nye marine ressurser og råstoff i snart 30 år og er pionerer på området. Nye arter og råstoff vil gi grunnlag for nye produkt i årene som kommer, både som konsumprodukt og ingredienser i funksjonell mat, sier Gundersen.
 
- Møreforsking har vært pådriver for å kommersialisere fiskeslag som isgalt, skolest, havmus, haiarter, skate, breiflabb, lange, brosme. Dette er arter som tidligere ble kalt ufisk, men som nå finnes på de fineste restauranter og i fiskedisker både nasjonalt og internasjonalt. Nå står spennende arter som sjøpølse, alger og snegl for tur. Dette fikk tilhørerne høre mer om under dagens omvisning. 

Foruten fiskeriministeren og representanter fra Mørebenken, var folk både fra finans, fra NTNU, fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og flere spennende næringsaktører som jobber med nye arter og utnyttelse av restråstoff til stede. 

Etter omvisningen var det klart for NCE Blue Legaseas klyngekonferanse. Her holdt direktør Agnes Gundersen et innlegg om Møreforskings prosjekter innen temaet. Tilhørerne fikk blant annet bli bedre kjent med sjøpølse, som er en av artene som det ligger store kommersielle muligheter i.