Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk

Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk

Prosjektet “Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk” finansiert av Norges Forskningsråd og Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond, er nå avsluttet. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom tre saltfisk- og klippfisk bedrifter, Møreforsking Marin og Nofima Marin.

 
 
Prosjektet har omfattet en rekke forsøk der bruktsalt har vært benyttet i ulike produksjoner av saltfisk og klippfisk. Resultatene viser at det er mulig å resirkulere saltet dersom de nye “Kvalitetsforskriftene for fisk og fiskevarer” og spesielt “§ 16-2 Kravet til salt,” tillater dette. Visse hensyn bør likevel tas, blant annet at bruktsaltet oppbevares kjølig, at det dreneres for væske, at saltet har naturlig hvit farge, at det kun benyttes en gang og at saltfisk og klippfisk produsert med brukt salt produseres og oppbevares kjølig. Risikoen for synlig vekst av rødmidd ser ut til å være liten, men dette må undersøkes i mer omfattende studier. Det viser seg også at det er mulig for bedriftene å gjøre økonomiske besparelser ved å resirkulere saltet.