Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

MOBILISERER FOR REGIONAL FORSKNING

Møreforsking_collage 3.jpg

MOBILISERER FOR REGIONAL FORSKNING

Fylkespolitikerne har tatt en aktiv rolle for å styrke regional forskning. Regional- og næringsutvalget har vedtatt å bevilge inntil 5 mill. kroner til Møreforsking Ålesund som i tett samarbeid med Runde Miljøsenter og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) skal forske på synergier mellom blå og grønn sektor (marin og landbruk).

Målet er å ta en sentral posisjon innen tverrfaglig forskning på kystøkologi og restråstoff på internasjonalt nivå.
 
- Med dette har de folkevalgte bidratt til å styrke regional forskning og dermed skapt et viktig grunnlag for mobilisering for næringslivet og kompetansemiljøene i regionen vår, sier Agnes Gundersen, leder av Møreforsking Ålesund.
- Det setter vi stor pris på.  
 
Dette er helt i tråd med våre tanker om hvordan regional forskning kan bidra til næringsutvikling og å styrke regionens attraktivitet. Les NORSØK, Runde miljøsenter og Møreforskings felles kronikk om tema her.   
 
 
 
På fylkets nettsider kan du lese mer om tildelingen av forskningsmidler fra fylket.  
Der er også lenke til saksfremlegget.