Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skal forske på krill som alternativ proteinkilde

rimfrost_krill kollage.jpg

Skal forske på krill som alternativ proteinkilde

Nytt spennende samarbeid: Sammen med Rimfrost AS skal vi forske på mulighetene i protein fra krill.

Norges Forskningsråd har innvilget Rimfrost AS forskningsstøtte for Innovasjonsprosjekt i Næringslivet. Prosjektet har tittelen “Onboard smart manufacturing of antartic krill. Protein for targeted human application (KrillSOFT).
-Vi ser store muligheter i råvaren krill og har derfor allerede lagt ned mye arbeid på forskning og utvikling over mange år. I samarbeidet med Møreforsking vil vi ytterligere styrke vår kunnskap om krill og effekter på mennesker og dyr, sier Inge Bruheim fra Rimfrost.

- Å finne ny nytteverdi i marine ressurser er del av kjernevirksomheten i Møreforsking Ålesund. Vi ser frem til å anvende vår kunnskap og erfaring på dette prosjektet, sier Miroslava Atanassova, prosjektleder hos Møreforsking.
- Her vil vi kunne få mange spennende resultater.

Prosjektet som skal gå over tre år med oppstart senest 1. mai 2020. Rimfrost AS er koordinator for arbeidet og samarbeider med Møreforsking Ålesund, NTNU Ålesund og Universitetet i Bergen. Prosjektet har en ramme på 9 millioner kroner, der Forskningsrådet dekker den ene halvparten, og Rimfrost den andre.
Møreforsking Ålesund vil være arbeidspakke-leder og bidra med sin kompetanse innen biokjemi, cellebiologi og utvikling av funksjonelle marine ingredienser.

- Dette er et spennende samarbeid som vi ser frem til, kommenterer direktør i Møreforsking, Agnes Gundersen. 
- Spesielt vil vår erfaring på forskning på protein / peptidfunksjonene i krill-råstoffet og vår kompetanse på karakterisering av ernæringsmessig kvalitet og biotilgjengelighet for menneskekroppen komme til nytte.