Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Ålesund søker forskningssjef

forskningssjef.png

Møreforsking Ålesund søker forskningssjef

Møreforsking Ålesund AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking AS som har 55 ansatte som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling. I Møreforsking Ålesund AS arbeider vi særlig med oppdragsforskning innenfor marin sektor i tett samarbeid med næringsliv og den marine klyngen Blue Legasea. Vårt mål er å bidra til næringsutvikling gjennom forskning og utvikling langs den marine verdikjeden fra hav til konsument. Vi har tre fokusområder: bærekraftige økosystem, sjømatkvalitet og bioøkonomi. Vi arbeider regionalt, så vel som nasjonalt og internasjonalt. Møreforsking Ålesund AS består i dag av forskere med ulik fagkompetanse, som samarbeider tett med de øvrige fagmiljø i Møreforsking AS og NTNU, samt med andre forsknings-, universitets- og høgskolemiljø nasjonalt og internasjonalt. Vi kan tilby faglig interessante og utviklende oppgaver, et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger. Arbeidssted er Ålesund.
 
Møreforsking Ålesund AS er i vekst og ønsker å realisere enda flere muligheter som ligger i havrommet. Vi søker derfor en fremtidsorientert og målbevisst 
 
FORSKNINGSSJEF
 
Strategi                    Utvikling                  Vekst  
 
Som Forskningssjef i Møreforsking vil du ha ansvar for å utvikle Møreforskings forskningsportefølje i samsvar med instituttets strategi. Gjennom tett samarbeid med næringslivet vil du bidra til forskning og utvikling langs hele den marine verdikjeden fra hav til forbruker. Du får en sentral rolle som faglig lokomotiv og som relasjonsbygger både internt og eksternt. Vi ønsker utvikling og løft i instituttets kompetanse, gjennom bygging av prosjektportefølje med vekt på større forskningsprosjekt mot NFR og H2020. Du vil arbeide regionalt, så vel som nasjonalt og internasjonalt. Kombinert med lederoppgaver skal du lede og drive egen forskning. Du vil rapportere til daglig leder og inngå i virksomhetens ledergruppe sammen med forskningslederne knyttet til hvert fagområde.
  
Vi ønsker en forskningssjef som liker å tenke tverrfaglig og tverrsektorielt. Du trives med å veilede og legge til rette for godt samarbeid, slik at andre lykkes og utvikler seg.  
 
Fagbakgrunnen din er på professornivå (forsker 1/forsker 1183) fortrinnsvis innen marine fag relatert til et av våre tre tematiske satsingsområder som for tiden er bærekraftige økosystem, sjømatkvalitet og bioøkonomi. Relevant fagbakgrunn kan være fiskeri-/marinbiologi, havbruk, klima, økologi, marin bioteknologi/ kjemi/biokjemi, sjømatkvalitet, prosess, produktutvikling, teknologi eller marked). Det er ønskelig med erfaring fra oppdragsforskning, prosjektakkvisisjon, prosjektledelse, publisering og formidling og nasjonale / internasjonale verv.
 
Møreforsking er et arbeidssted for deg som søker nye og utfordrende oppgaver innen forskning og kan tenke deg å jobbe med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringslivet. Vi tilbyr et godt tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 
Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller Ole Petter Bratteberg, tlf.975 59 036.
Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no 
Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
 
Søknadsfrist: snarest, og senest 15. mai 2017.