Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Levende reker

Levende reker

Prosjektet er nå avsluttet og det viser interessante resultat. Levendefangst av reker kan åpne for nye produkter som blir lønnsomme for både rekebåter og rekefabrikker - såfremt rekene behandles riktig. Undersøkelser viser blant annet at levende reker bør lagres i maksimalt 10 grader, og med minst 70 % oksygenmetning.

 
Under fangstforsøk så man at dødelighet og skader på rekene økte proporsjonalt med økt tråltid. Rekene ble fangstet på vanlig måte med trål, for deretter å bli lagt over i transportkasser og senket ned i vann med gjennomstrømming. Dødelighet ved landing varierte mellom 2-40 %, avhengig av forbehandling. Etter 30 timer stabiliserte dødeligheten seg til rundt 10 % ved den mest skånsomme behandlingen.
 
 
 
 
For å lese mer om resultatene: