Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin deltok på WEFTA-møte i Gøteborg

Møreforsking Marin deltok på WEFTA-møte i Gøteborg

I perioden 27.-30. oktober ble WEFTA 2011 gjennomført i Gøteborg i Sverige. WEFTA er en viktig internasjonal møteplass for institutter engasjert i sjømatforskning og -teknologi.

 
 
Under årets WEFTA-møte som ble avholdt ved Quality Hotel 11 i Gøteborg var Møreforsking Marin representert med to forskere, som ankom konferansen med et foredrag og to postere under armen.
 
Snorre Bakke presenterte noen av resultatene fra det 3-årige NFR prosjektet "Optimalisering av kvalitet og markedstilpasning gjennom verdikjeden ved en helårlig omsetning av levende kamskjell" gjennom et foredrag med tittelen:
 
"Generating a year-around profitable trade of live handpicked scallops (Pecten maximus) with optimal quality" (Woll, A., Bakke, S., Fjørtoft, K.L., Myrseth, H.).'
 
 
Snorre Bakke presenterte også posteren "Regional occurrence of heavy metals in the common whelk, Buccinum undatum - Implications for an evolving industry in Norway", (Bakke, S., Børnes, K., Frantzen, S.). 
 
Posteren viser resultatene fra et arbeid gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og NIFES, hvor innhold av tungmetaller i kongsnegl har blitt undersøkt i ulike områder av Norge. Arbeidet er gjennomført som en del av prosjektet "Produkt og markedstilpasning av kongsnegl"
 
 
Kari Lisbeth Fjørtoft presenterte posteren “Trap me if you can - A study of catch strategies and market opportunities on roughhead grenadier (Macrourus berglax)” (Fjørtoft, K.L., Nystrand, B.T., Bakke, S., Kennedy, J.)
 
Posteren viser noen oppsummerende resultater fra prosjektet "Isgalt fra teine til bord", som er et samarbeidsprosjekt mellom Møreforsking Marin, Refa Frøystad Group AS og Snorre Seafood AS med målsetning om en helårlig omsetning av isgalt.