Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vårens samling i Marin Samhandlingsarena 13. mars 2013

Vårens samling i Marin Samhandlingsarena 13. mars 2013

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena,
den 13. mars 2013 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

 

Samlingen i vår har tema "Sjømat - Hvordan møte fremtidens markeds- og kunnskapsutfordringer?”.
 
Påmelding på mail til marianne@mfaa.no innen 8. mars.
 
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 70 11 16 13 (Marianne) eller 70 11 16 05 (Kari).
 
 
Vennlig hilsen
Arrangementskomiteen