Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Samråd om ny sjømatmelding i Ålesund 31. januar 2012

Samråd om ny sjømatmelding i Ålesund 31. januar 2012

Regjeringen har startet arbeidet med å skrive en ny stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Hovedmålet for meldingen er å utvikle en framtidsrettet og helhetlig politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringens rolle som verdiskaper langs kysten.

 
På vegne av Fiskeri og kystdepartementet inviterer Møreforsking til samråd om den nye stortingsmeldingen tirsdag 31. januar kl. 11.15 - 14.00 på Atlanterhavsparken i Ålesund.
 
Internasjonal finanskrise, valutauro, svekket kjøpekraft og nye forbruksmønstre har stor betydning for utviklingen i mange av hovedmarkedene for norsk sjømat, og er viktige rammebetingelser for næringen.
 
Tema for samrådet vil derfor være markedsutfordringer i sjømatnæringene, og hvilke trusler, muligheter og politikkendringer dette krever i forhold til ulike deler av sjømatnæringen.
 
Statsråd Lisbeth Berg-Hansen vil innlede og det blir innlegg fra Knut Haagensen, markedssjef i Jangaard Export AS, Iren Stoknes, FoU-sjef i Epax AS og Leif Gjelseth, styreleder i MMC Tendos AS, før det blir åpnet for spørsmål og debatt.
 
Ordstyrer vil være Roar Tobro, direktør Møreforsking AS.
 
Møtet er åpent for alle som er opptatt av at framtida kommer fra havet, og som ønsker å dele tanker, ideer og drøfte politikk med fiskeri- og kystministeren.
 
Det vil bli servert sjømattapas i forkant av samrådet, der også fiskeri- og kystministeren vil være tilgjengelig.
 
Umiddelbart etter samrådet vil statsråden åpne det nye forskningsanlegget for levende marine organismer som Møreforsking har etablert på Atlanterhavsparken.
 
 
Påmelding på mail til marianne@mfaa.no innen 20. januar 2012.
 
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon Marianne Staurset 70 11 16 13 eller Roar Tobro 70 11 16 22.