Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skal forske på hjertehelsa hos oppdrettslaks

Bilde 1.jpg

Skal forske på hjertehelsa hos oppdrettslaks

I dag dør 55-60 millioner laks årlig i norske oppdrettsanlegg. Laksen hos oppdrettsselskapet Pure Norwegians har imidlertid merkbart bedre helse. Et forskningsprosjekt skal nå gi innsikt i årsakene. Funnene vil kunne komme hele næringen til gode.

God dyrevelferd og mindre dødelighet er et viktig mål for oppdrettsnæringen. I dag dør 55-60 millioner laks årlig i norske oppdrettsanlegg og de siste fem årene har man sett en økning i dødelighet som kan knyttes til stressrelaterte hjertelidelser ved håndtering av laksen.

Mindre stress og riktig fôr
Pure Norwegian Seafood har i samme periode utviklet oppdrettslaks med god fiskehelse, høy kvalitet og lav dødelighet. Det er indikasjoner på at høy marin andel i foret er en av nøkkelkomponentene for den sterke fiskehelsen.

- For å forstå mekanismene bak god og dårlig hjertehelse hos laks er det naturlig å ta utgangspunkt i høykvalitetslaksen som Pure Norwegian Seafood produserer og sammenligne hjertehelse med laks som ikke når opp til samme kvalitetsstandard, forteller initiativtaker Svein-Erik Gaustad i Møreforsking.
- For å få vite mer om hvorfor mange laks dør av hjertesvikt, vil vi i dette prosjektet benytte metoder som normalt brukes til å forstå hjertesvikt hos mennesker. Vi skal praktisk talt drive medisinsk hjerteforskning på merdkanten. 
 
- De store tapstall i oppdrettsnæringen kan ikke fortsette og vi har stor tro på at dette prosjektet kan gi et løft for å forstå og behandle underliggende mekanismer for god og dårlig hjertehelse hos laks. Pure Norwegian Seafood fortjener ros for å gå i bresjen for å bedre fiskehelsen hos laks og, sier Gaustad.  
 
(artikkelen fortsetter under bildet)
 
 
 
Satser på Campus Kristiansund
- Møreforskning håper gjennom dette prosjektet å styrke det biomarine forsknings- og kompetansemiljøet i Kristiansund. Videre passer dette prosjektet perfekt inn i Hav & Helse satsningen til Campus Kristiansund, kommenterer Hanne Solvang Felberg, Møreforskings forskningsleder i Kristiansund.  

Ideen bak prosjektet hadde Møreforsker Svein Erik Gaustad. Han vil koordinere forskningsinnsatsen fra Møreforskings side. Pure Norwegian Seafood AS er prosjekteier.  

Forskningen er gjort mulig med 500.000 i støtte fra forprosjektordningen til Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal.

Saken nådde førstesiden i avisen Tidens Krav. Bildene er gjengitt med fotorafens tillatelse. Fotograf: Roar Sevaldsen.  
 
Under:Faksimiler fra avisen Tidens Krav.