Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

BIOMARIN KLYNGE en realitet

BIOMARIN KLYNGE en realitet

Den biomarine klyngen på Nordvestlandet ble fredag tildelt Arena-status. Arenaprogrammet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Den tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Det betyr en anerkjennelse av denne næringen i nasjonal og internasjonal sammenheng. Videre er det et viktig signal om at myndighetene satser på næringen og regionen. Totalt var det 18 søknader som kjempet om Arena-statusen. Ocean Ingredients Cluster var en av fem søknader som passerte nåløyet og fikk tilslag.

 
Fra kunngjøringen i Innovasjon Norge på fredag 7. juni der Oddvar Skarbø, ÅKP, Iren Stoknes, EPAX og Marianne Synnes, Høgskolen i Ålesund representerte klyngen.
 
Hovedmålet med klyngesamarbeidet er å utvikle en biomarin klynge som er så attraktiv at den tiltrekker seg ledende globale markedsaktører innenfor marine ingredienser med deres vekstambisjoner og innovasjonsbehov. Klyngens visjon er å gå fra å være ledende nasjonalt til å bli et globalt ledende innovasjonsmiljø innen marin ingrediensindustri. Klyngen skal kjennetegnes av en bærekraftig og lønnsom utvikling og utnyttelse av marine bioressurser og restråstoff i industriell skala.
 
Klyngen består av både lokale, nasjonale og globale konsern. Samarbeidet er organisert gjennom ÅKP. Klyngen inkluderer bedrifter langs hele den marine verdikjeden, med flere rederi som til sammen teller over 20 fiskefartøy (Roaldnes, Strand, Eros, Havfisk, Olympic Seafood), samt viktige næringsaktører som BASF Brattvåg, Firmenich Bjørge Biomarin, Koppernæsgruppen, Brødrene Sperre, Olympic Seafood, Epax, Marine Harvest, Arctic Nutrition, GC Rieber Oils, Berg LipidTech, Denomega, Pharma Marine, Vital Seafood. Flere av disse selskapene har salgs- og distribusjonsselskap som blir viktige i arbeidet med å kommersialisere nye produkt. På FoU-siden er Møreforsking, Sintef Fiskeri og havbruk, og Høgskolen i Ålesund partnere.
 
Kontaktpersoner i Møreforsking:
Forskningssjef Agnes Chr. Gundersen