Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fra avskjær til konsum

Sildetapas.png

Fra avskjær til konsum

I forbindelse med prosjektet «Økt verdi fra havets sølv» har Møreforsking sammen med Klippfiskakademiet testet ut bruk av restråstoff fra sild i ulike retter. Uttestingen er en del av en større prosjektsatsing der en skal kartlegge mulighetene for en lønnsom utnyttelse av avskjær fra NVG-sild.

 
Norsk pelagisk industri har behov for å øke sine driftsmarginer. Restavskjæret fra filetproduksjon utgjør et stort volum. Dersom råstoffet behandles riktig kan ferskt og fryst avskjær ha et større produkt- og verdipotensial enn næringen i dag utnytter. Prosjektets hovedmål er å oppnå lønnsom utnyttelse av buklist og «bits and pieces» fra NVG-sild til konsum.

I samarbeid med Grøntvedt Pelagic har en samlet inn restråstoff fra filetproduksjonen i bedriften. Prosjektet har fokus på utsorterte filetbiter og buklist. En har testet ut produksjon av farse fra de ulike fraksjonene og en har også forsøkt salting og marinering av produktene.
 
Hos Klippfiskakademiet ble de ulike farseproduktene testet ut sammen med naturell ubehandlet buklist. Kokk Mindor Klauset har stått for kokkeleringen, og sammen med Møreforsking og tidligere fiskematprodusent Einar Wiik forsøkte en å lage sildekaker av de ulike farsetypene. Farse fra buklist var noe vanskelig å bruke til fiskemat på grunn av høyt fettinnhold, mens farse fra utsorterte filetbiter fungerte godt til dette. Det ble også laget sildebolinhos, «sild and chips» og frityrstekt buklist. Alle produktene smakte godt og det kan være potensial for både farse fra filetavskjær og naturell buklist.

For mer informasjon om prosjektet kan du lese artikkelen "Kan avskjær fra sild bli lønnsomt?" i Fiskeribladet Fiskaren, eller kontakte Wenche Emblem Larssen eller Margareth Kjerstad.