Wenche Emblem Larssen

Wenche Emblem Larssen er forskningsleder for forskningsgruppen Sjømatforedling.  Larssens forskningsområder er i hovedsak knyttet til sjømatkvalitet der kjemisk og sensorisk evaluering av ulike råstoff og matvarer står i fokus. Dette inkluderer hvordan sensorisk kvalitet styrer en forbrukers oppfatning av et produkt både i forhold til mattrygghet og helseeffekt. I tillegg er hun faglig opptatt av optimal fangstbehandling og transport av levende skalldyr. God dyrevelferd som reduserer fysiologiske stressfaktorer, er avgjørende for å oppnå høy råstoffkvalitet.
 
Larssen har over 20 publikasjoner innen sjømatkvalitet og mer enn 50 fagrapporter. I 2017 ble Larssen evaluert til opprykk som Forsker 2 av en ekstern komité. Mastergraden ble tatt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og før dette har hun både en bachelorgrad som bioingeniør, samt en cand.mag. i fiskeribiologi fra Høgskolen i Ålesund (nå NTNU). 
 
Larssen har lang prosjektledererfaring og forskerkompetanse fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Prosjektene hun leder er næringsrettede fokus med partnere fra hele verdikjeden. Larssen er styreleder for det norske sensoriske nettverket (NSN) og norsk representant i det Europeiske sensoriske nettverket E3S. De siste årene har hun i tillegg vært dommer i NutraIngredient Awards.