Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vil bidra til et mer bærekraftig kosthold i Europa

like a pro illu.png

Vil bidra til et mer bærekraftig kosthold i Europa

Hvordan kan europeisk kosthold bli sunnere og mer bærekraftig? Møreforsking bidrar nå i et stort europeisk forskningsprosjekt for å gjøre alternative, bærekraftige proteinkilder mer tilgjengelige for den vanlige forbruker.

I dag utgjør animalske matprodukter hele 67 % av europeisk kosthold. Dette er ikke bærekraftig. Selv om forbrukerne viser vilje til å redusere animalsk proteinforbruk, er det nødvendig å øke innsatsen for å akselerere et skifte mot andre proteinkilder. Tilbudet av alternativer må bli bedre for å tiltrekke seg selv den mest motvillige forbrukeren.Hva hindrer utvikling av et bredere tilbud av proteinkilder?

Det trengs mer satsning på produktutvikling. Alternativene er for lite tilgjengelige og for lite brukervennlige, både når det gjelder produkttyper, proteinkilder, smaker og tekstur. I dag er det alternative proteinmarkedet dominert av soyabaserte produkter. Og siden dagens produkter ofte ikke er tilfredsstillende med tanke på smak og tekstur, taper alternativene i konkurransen hos forbrukerne. 

Matprodusenter møter også utfordringer ved at alternative proteinkilder ikke fungerer like godt som animalsk protein når de brukes som tilsetning i mat, for eksempel ved gelering, emulgering, skumdannelse og fettbinding. Dette er grunnen til at de fleste alternative proteinkilder tilgjengelige i butikkhyllene i dag inneholder en lang liste av ingredienser - for det meste tilsetningsstoffer som forbrukerne ikke liker.

Krever utvikling

Europeiske forbrukere viser imidlertid en økende interesse for matvarer basert på alternative proteinkilder. Dette er utgangspunktet for forskningsprosjektet LIKE-A-PRO, som finansieres gjennom EUs rammeprogram Horisont Europa. Prosjektet er en del av Europakommisjonens strategi  «From farm to fork», som skal fremme et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem. 

1. november var startdato for arbeidet som nå samler representanter langs hele verdikjeden for alternative proteiner: Proteinprodusenter, ingrediens- og produktutviklere, kulinariske sentre, matklynger, forskere og markeds- og kommunikasjonseksperter i et tverrfaglig konsortium. Hele 42 partnere i 17 land deltar, koordinert av det spanske teknologisenteret CTIC CITA.
 
(Artikkelen fortsetter under bildet) 
Bildet: fra oppstartsmøtet 1. november. Flere møreforskere deltok
 
 


Hvordan få til en kostholdsendring?

For å få til en kostholdsendring, må næringsmiddelindustrien sørge for å gjøre alternative proteinkilder bedre og mer tilgjengelige. De må utvikle attraktive produkter som møter forbrukernes krav. Det er hovedmålet i LIKE-A-PRO: Å legge til rette for et bærekraftig og sunt kosthold gjennom å integrere alternative proteiner og produkter, og gjøre dem mer tilgjengelige og attraktive for hele den europeiske befolkningen. Dette vil bli gjort gjennom utvikling av 16 nye alternative proteinprodukter med ingredienser fra syv nye og optimaliserte proteinkilder.
«Innovativ, bærekraftig, lokal, rimelig og industrielt levedyktig» er parametrene som vil være veiledende i utviklingen av disse 16 produktene, og sikre suksess på markedet.

Møreforsking bidrar i alle arbeidspakkene i forskningsprosjektet og ser frem til å delta i dette internasjonale, tverrfaglige samarbeidet de neste fire årene. Miroslava Atanassova er prosjektleder for Møreforsking.

Mer om prosjektet