Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 24. oktober 2017

marin.jpg

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 24. oktober 2017

Marin Samhandlingsarena ble avholdt 24. oktober 2017 på Scandic Parken i Ålesund. Her finner du foredragene som ble holdt.

 
Presentasjoner fra seminaret:
 
Hvalfangst, bærekraft og utnyttelse av råstoff, v/ Ole Mindor Myklebust, Myklebust Hvalprodukter.
 
 
Med innovasjon og utvikling som drivkraft, v/ Mounir El'Mourabit, Vartdal Plastindustri.
 
Heads up - nye muligheter for gode hoder, v/ Jannicke Fugledal Remme, Sintef.