Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Isgalt fra teine til bord

Isgalt fra teine til bord

Isgalt er blant de lite utnyttede bestandene langs norskekysten og har et antatt stort potensial. Isgalten er utbredd langs norskekysten og opp mot Svalbard og finnes ved De Britiske øyer, Færøyene, Island, Grønland og ved østkysten av Canada.

 
 
Arten fanges i dag ofte sammen med blåkveite som er kvotebelagt og fredet i store deler av året. Dette begrenser helårsleveranser av ferskt råstoff. Isgalt og blåkveite er morfologisk svært forskjellig og mulighetene burde av den grunn være gode for å tilpasse en fisketeine til å fangste isgalt og samtidig unngå fangst av blåkveite. Målet med prosjektet er å etablere et teinefiske som gir regelmessige leveranser av fersk isgalt.
 
Gjennom ulike prosjekt er det etablert et begrenset marked for isgalt, først og fremst innenlands, basert på frosset råstoff. Isgalt har blitt testet hos restauranter, grossister og konsumenter gjennom ulike uttestinger, kampanjer/demonstrasjoner og salg. Det er større potensial for isgalt enn det kvantum som blir solgt i dag. En av flaskehalsene er råstofftilgangen med liten og ujevn tilgang. Tidligere markedsarbeid vil gi et godt grunnlag for å øke omsetningen av isgalt. Økt landet kvantum og kontinuerlig tilgang kan øke omsetningen av isgalt betraktelig. Et selektivt fiske på isgalt gir mer forutsigbare leveranser og tilgang på ferskt råstoff, noe som kan gi høyere pris. Det vil være viktig å finne frem til de segmentene som er villig til å betale mer for ferskt råstoff.
 
I prosjektet ”Isgalt fra teine til bord” skal en utvikle en teine som fisker selektivt på isgalt. Teinen skal prøves ut med erfarne teinefiskere for å optimalisere og evaluere potensialet for teinen. Med utgangspunkt i dette skal de gjennomføres en markedsundersøkelse med uttesting i ulike segmenter. Prosjektet vil kunne åpne for en bedre utnyttelse av isgaltressursen og øke verdiskaping i kystflåten.
 
Prosjektet er finansiert av FHF (Villfiskforum) og Innovasjon Norge. Prosjektet er i samarbeid mellom RFG (Refa Frøystad Group), Snorre Seafood, fiskebåter og Møreforsking Marin.
 
Dersom en ønsker å prøve isgalt kan vi anbefale noen oppskrifter: Link til hefte med oppskrifter