Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Uttesting av hummer

hummer.jpg

Uttesting av hummer

Møreforsking har i samarbeid med Fiskcentralen og Theatercafeen, samt ferskvareforhandlerne Fjelberg Fisk & Vilt og Georg A. Nilsen, testet ut hummer som har vært mellomlagret i hummerpark. Uttestingen var en del av prosjektet «Optimalisering av velferd og kvalitet gjennom verdikjeden ved helårlig omsetning av levende krepsdyr».

 
Målsetningen med uttestingen var å undersøke om det var kvalitetsforskjeller på hummer lagret i tre måneder kontra hummer som ble fangstet to uker før uttesting. Forhold som vitalitet, ytre skader, fyllingsgrad, tarminnhold og smak ble sammenlignet. I tillegg har en også gjennomført analyser mht. stressparametere som laktatinnhold i blod, samt sett på blodprotein.  
 
Uttesterne kunne ikke finne noen markante forskjeller på hummeren i de to gruppene. All hummer var i god kondisjon og det var 100 % overlevelse under forsendelse. Ytre slitasjer var begrenset til knekte eller avbitte antenner i mer eller mindre grad. Kjøpernes vurdering var at dette hadde liten betydning i forhold til kunden.
 
En så derimot at fyllingsgraden på hummeren gjenspeilet seg i skallkondisjon. Hummer med litt mykt skall hadde dårligere fyllingsgrad enn hummer med hardt skall. En kunne også kjenne at kjøttet til denne hummeren var mer kompakt og mindre saftig enn på hummer med god fyllingsgrad og hardt skall. Skallets hardhet gjenspeiler tid i forhold til skallskifte. For hummeren foregår skallskifte fortrinnsvis sommer og høst, og faller derfor sammen med lovlig fangsttid for hummer som er fra 1. oktober til 31. desember på Møre. Spesielt i første del av fangstperioden er mykskallede hummere et problem i salgsøyemed.
 
Uttesterne var opptatt av at tarminnholdet skulle være lavest mulig. Dette kan hummerparken få til ved ikke å fôre hummeren de siste dagene før forsendelse.
 
Hummeren var teinefisket i området rundt Sandsøy, og pakket i samarbeid med Sandefisk på Sandsøya og Finefish i Fosnavåg. Hummeren ble pakket lagvis i isoporkasser med klørne bundet opp og  sjøvåte aviser over. Uttesterne opplyser at denne pakkemetoden fungerer greit og hummeren er robust og kan lagres på kjøl i opptil tre døgn på denne måten.
 
For mer informasjon om prosjektet, se prosjektskisse eller kontakt Wenche Larssen eller Astrid Woll.