Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fisk i farta – en pådriver for holdningsendring blant ungdom?

Fisk i farta – en pådriver for holdningsendring blant ungdom?

Undersøkelser har påvist at ungdom spiser mindre fisk enn andre og at de foretrekker å spise andre produkter da de finner fisk og fiskemat kjedelig. Da barn og ungdom representerer et viktig marked er det viktig å forstå deres verdier og preferanser, for slik å kunne tilfredsstille deres behov. Ungdom mellom 15 og 24 år ønsker fisk på nye måter og med andre smaker enn før, og etterlyser et bedre utvalg av hurtigmat med fisk i gatekjøkkener og på bensinstasjoner.

 
Interessen for barn og ungdom som målgruppe i produktutvikling og markedsføring har økt betraktelig de senere år, blant annet fordi de er et primærmarked gjennom eget kjøp og forbruk. Barn og ungdom utøver samtidig innflytelse overfor foreldre, øvrig familie og venner med hensyn til kjøp og forbruk, og er dessuten fremtidens målgrupper med penger og større beslutningsmyndighet. Dette gjelder også for mat.
 
 
Laksewrap
Fotograf: Cato Lauritzen
 
 
Holdninger er foreslått å være en av de viktigste determinanter i forklaringen av matkonsumatferd. Den sterkeste indikator for matholdninger er funnet å være smak, som både predikerer holdninger til og valg av mat. Det samme gjelder for sjømat.
 
Forbrukere i dag etterspør stadig sunnere fastfood-produkter. Fiskerinæringen, så vel som fastfood-industrien, har nå innsett at det må satses på innovative og moderne produkter av fisk for å øke forbruket av fisk generelt, og blant barn og ungdom spesielt. Som svar på det fremvoksende behovet lanserte McDonald’s, i samarbeid med Marine Harvest, i 2007 produktet laksewrap (to varianter: wasabi og honey). Daværende kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest uttalte den gang at de nå kunne kombinere to sterke trender og nå ut til bredere grupper av forbrukere, ikke minst barn og unge.
 
Resultater fra en undersøkelse utført våren 2008, viste at ungdommer har positive holdninger til både fisk og laks (”Fisk i farta – en pådriver for holdningsendring blant ungdom?”, Nystrand 2008*). Holdningene baserte seg blant annet på deres syn på fisk og laks som god mat. Forventningene deres til laksewrap var høye, og spesielt fikk påstandene om at den skulle være spennende og god å spise høy score.
 
Laksewrapen stod imidlertid ikke helt til ungdommenes forventninger. Det gjaldt spesielt honey-varianten. Smaken var en avgjørende årsak til deres negative vurderinger av produktet. I tillegg til smaken, ble kvalitetsegenskaper som konsistens og attraktivitet gitt dårlige vurderinger. Dessuten ble produktet vurdert som for dyrt. Til gjengjeld anså ungdommene laksewrapen som næringsrik og sunn.
 
*Du kan lese mer om studien og laste ned dokumentet her.