Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: Norsk kongsnegl - Produktegenskaper og markedsmuligheter

Ny rapport: Norsk kongsnegl - Produktegenskaper og markedsmuligheter

Økende etterspørsel etter kongsnegl internasjonalt har medført økt konkurranse og pris på råstoff. Dette gjør at muligheten for lykkes i kommersialiseringen av en hittil lite utnyttet ressurs i Norge er større nå enn noen gang tidligere.

 
I en nylig publisert rapport fra Møreforsking Marin presenteres resultater fra et 2-årig prosjekt hvor fokus har vært å beskrive den internasjonale markedssituasjonen for kongsnegl (etterspørsel, produktvarianter, priser, mm.), samt undersøke produktegenskaper hos norsk kongsnegl (størrelse, utbytte, næringsinnhold og innhold av fremmedstoff). Prosjektet har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Møre og Romsdal fylkeskommune.
 
 
Resultatene fra prosjektet vil bli presentert under årets krabbekonferanse ved Thon Hotel Prinsen i Trondheim 9.-10. Januar.
 
 
 
Kontaktperson: Snorre Bakke