Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop – Utfordringer for ombordprodusert hvitfiskmel

Workshop – Utfordringer for ombordprodusert hvitfiskmel

Møreforsking har avsluttet prosjektet «worskhop hvitfiskmel» og sluttrapporten foreligger nå.

Målet med prosjektet var å identifisere muligheter og utviklingsbehov for trålere som produserer hvitfiskmel fra restråstoff. Gjennom workshopen og møter i styringsgruppen har en identifisert og prioritert følgende felle FoU områder:
 
·         Smak og luktfritt mel
·         Felles standard for norsk ombordprodusert mel
·         Dokumentasjon av helseeffekter av hvitfiskmel
·         Limvann som kilde til protein eller bioaktivitet
 
FHF har finansiert forprosjektet som har hatt ei styringsgruppe fra rederiene.
 
Samling av deltakere på workshop 28. februar 2014