Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin deltar ved Saltfisk/klippfisk seminar Tromsø

Møreforsking Marin deltar ved Saltfisk/klippfisk seminar Tromsø

Onsdag 27. oktober blir det avholdt seminar for faggruppe saltfisk/klippfisk i Tromsø. Seminaret er for alle innen næringen og vil fokusere på regelverk for sjømatproduksjon i Norge og EU, der en ser på noen FoU prosjekt i forhold til dette.

 

 
Møreforsking Marin holder to av innleggene denne dagen. Her vil Per Magne Walde legge frem resultater fra prosjektet “Mer optimal styring av salteprosessen” og Ann Helen Hellevik legger frem resultater fra prosjektet “Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk”. Begge prosjektene er inne i sluttfasen og skal ferdigstilles ved utgangen av 2010.
 
Resultatene fra prosjektet “Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk” vil være interessante i forhold til regelverket for sjømatproduksjon, og om de ville kunne påvirke utformingen av disse. Resultatene fra prosjektet “Mer optimal styring av salteprosessen” viser blant annet hvordan temperatur og saltetid kan styre salteprosessen, og hvordan lakeinnsprøyting og laketilsats påvirker utbyttet.