Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Campus Kristiansund: Marint FoU-verksted 6. juni

Ksu - havn-lite.png

Campus Kristiansund: Marint FoU-verksted 6. juni

Marin næring vil være en viktig del av Campus Kristiansund. 6. juni inviterer vi marine bedrifter til å drøfte muligheter på Nordmøre. Målet er å lære av og inspirere hverandre og identifisere konkrete og fremtidsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter.

Tid:      6. juni 2018, 11:00 17:00
Sted:    Bystyresalen, Kristiansund Rådhus

Nordmøre har stor bredde i den marine næringen. Et stort spenn av bedrifter langs hele verdikjeden er kjent for å være idérike og løsningsorienterte. Mens enkelte bedrifter har bred erfaring med forskning og FoU-samarbeid, er dette mer nytt for andre. Spørsmål er:

Hvordan kan forskning bidra til å løse problemstillinger næringen står overfor, eller ta gode idéer videre? Kan bedriftene lære av hverandre? Er det potensiale for økt samarbeid både mellom bedriftene og med forskningsinstitusjonene? Hva kreves og forventes i slike samarbeid, og hva er nytteverdien?

Som en del av satsningen rundt Campus Kristiansund inviteres marine bedrifter til et eget FoU-verksted der vi i fellesskap skal diskutere disse spørsmålene, og identifisere gode prosjektidéer.

Møteleder: Agnes Gundersen, Møreforsking


Foreløpig program:

  • Potensial gjennom forskning og utvikling: generelt, muligheter og rammebetingelser
  • Fortrinn Nordmøre
  • Mulighetsbildet
    • Sett fra bedriftene
    • Sett fra forskerne
    • Sett fra Campusprosjektet
  • Ideverksted og prosjektutvikling.

(Mer detaljert program kommer.)

Påmelding via: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/947306 innen 25. mai 2018