Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop on sensory evaluation of olive oil and marine omega-3 oils

Workshop on sensory evaluation of olive oil and marine omega-3 oils

4. september gjennomførte Møreforsking i samarbeid med NOFIMA en workshop innen sensorisk analyse av olivenolje og marine oljer. Workshopen var en del av prosjektet «Sensorisk kvalitet på marine omega-3 oljer” og representanter fra oljebedriftene BASF, BLT, Denomega, EPAX, GC Rieber Oil og Pharma Marine deltok. Professor Erminio Monteleone fra Universitetet i Firenze holdt et foredrag om bruk av sensorisk analyse i olivenoljeindustrien før en hadde en runde med smaking av flere ulike olivenoljer. Deretter holdt Helga Midtkandal et kort innlegg om EPAX og deres erfaring med bruk av sensorisk analyse før gruppen hadde en ny runde med smaking, denne gangen av ulike marine oljer.
 
Monteleone bistod med sin kompetanse fra olivenoljeindustrien når de ulike marine oljene ble testet.  Workshopen la grunnlag for videre arbeid mht metodeutvikling for sensorisk testing av marine oljer.
 
For mer informasjon ta kontakt med Wenche  Emblem Larssen eller se prosjektbeskrivelse.