Marine oljer

Sensorisk kvalitet på marine omega-3 oljer

Innen planteoljer finnes det per i dag en rekke kvalitetsstandarder i tilknytting sensorisk analyse. Det er blant annet utviklet et sensorisk aromahjul for olivenolje der en har god beskrivelse av mulige positive og negative bismaker og -lukter på produktet. Innen den marine omega-3 næringen er det per i dag ingen sensorisk kvalitetsstandard, men næringene har en rekke kjemiske krav til sine produkter.
 
Målet for prosjektet er å øke den sensoriske kompetansen på marine omega-3 oljer og å få på plass gode verktøy til å gjennomføre sensoriske analyser som en del av kvalitetskontroll og produktutviklingen til næringen. Dette vil bidra til bedre kontroll av kvalitet på ferdigvare, redusere svinn i produksjonen, lette det sensoriske arbeidet internt i bedriften og øke inntjening for næringsaktører i ulike ledd av verdikjeden.
 
Resultatene i dette prosjektet kan legge grunnlag for utvikling av en varemerkestandard som kombinerer de kjemiske og de sensoriske kravene som bør stilles til en marin olje. En varemerkestandard kan være med på å lette markedsføring av marine oljer levert av omega-3 næringen i Møre og Romsdal.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54674
|

Prosjektansvarlig:

Wenche Emblem Larssen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Sensorisk kvalitet på marine omega-3 oljer

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Samarbeidspartnere:

Nofima AS, BASF AS, Berg Lipid Tech AS, Pharma Marin AS, Denomega Pure Healt, GC Rieber Oil AS og EPAX AS

Prosjektdeltakere:

Grete Hansen Aas, Trygg Barnung