Levende reker - fra felt til mottak

Levende reker - fra felt til mottak

Norsk rekenæring har pga fallende omsetting de siste årene vært tvunget til å tenke nytt. Med fokus på kvalitet, nye produkt og merkevarebygging er målet å nå økt verdiskaping til næringen.
 
Som et ledd i dette tok Fiskeri og Havbruksorganisasjonenes landsforbund, sammen med Møreforsking Marin, Sirevåg AS og Lyngen Reker initiativ til et prosjekt der en skal se på muligheten til å transportere levende kystreker fra felt til mottak. Et slikt råstoff vil gi grunnlag for flere nye ferske produkter av høy kvalitet både i innlands- og eksportmarkedet.
 
Prosjektet er finansiert gjennom Fiskeri- og Havbruksorganisasjonenes forskningsfond.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54505
|

Prosjektansvarlig:

Wenche Emblem Larssen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Levende reker - fra felt til mottak

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Rekeforum

Prosjektdeltakere:

, Jan Erik Dyb