Mer effektiv produksjon og forbedret kvalitet på klippfisk av ryggsei

Mer effektiv produksjon og forbedret kvalitet på klippfisk av ryggsei

Produktet klippfisk av ryggsei har sin nisje i markedet, men det er signaler om at det vil settes større krav til kvaliteten på produktet. Innledningsvis ønsker en å innhente mest mulig informasjon om produktet ryggsei, fra råstoffkvalitet ved ulike typer håndtering i fangstledd, via saltfisk og klippfisk produsenter til eksportører og marked. Denne kunnskapsbasen vil være svært viktig for å kunne identifisere forbedringspotensialer for ryggsei produktet og hvordan disse best kan oppnås.
 

FoU-deltakere i prosjektet er Møreforsking Marin og Nofima Marin i Tromsø (prosjektleder) som er finansiert av Tørrfiskforum gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54507
|

Prosjektansvarlig:

Ingebrigt Bjørkevoll
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Mer effektiv produksjon og forbedret kvalitet på klippfisk av ryggsei

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Tørrfiskforum

Samarbeidspartnere:

Nofima Marin

Prosjektdeltakere:

Ann Helen Hellevik