Optimal fangstbehandling av hvitfisk og biprodukter

Optimal fangstbehandling av hvitfisk og biprodukter

I prosjektet ønsker en å oppnå økt kvalitet og prisnivå på norsk fisk ved opplæring av fiskere i korrekt fangstbehandling. Det vil bli utarbeidet informasjonsmateriell og faktaark om hvordan en skal ivareta kvaliteten og gjennomføre fangstbehandlingen ombord i fiskefartøy. En skal utarbeide materiell til bruk i kursvirksomhet i fangstbehandling for fiskere. Materiellet skal også kunne benyttes aktivt ombord i fiskefartøyene. 
 
Prosjektet er et samarbeid med Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag, Møre og Romsdal Fiskarlag, Ålesund videregående skole, fiskeflåte og eksportør.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54492
|

Prosjektansvarlig:

Kari Lisbeth Fjørtoft
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Optimal fangstbehandling av hvitfisk og biprodukter

Oppdragsgiver:

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond -Teknologi Forum, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Prosjektdeltakere:

Ann Helen Hellevik, Margareth Kjerstad