Kompetansemegling Marin

Kompetansemegling Marin

Har du en ide som du ønsker å utvikle?
 
Møreforsking koordinerer kompetansemegling i marin sektor innenfor VRI satsingen i Møre og Romsdal. Målet med kompetansemeglerordningen er å øke innovasjonen og verdiskapingen i marine bedrifter i fylket. En ønsker å bidra til å øke forskningsaktivitetene i bedriftene ved å tilby FoU kompetanse og finansiering av forprosjekter. Kompetansemeglerne disponerer forprosjektmidler som virkemiddel i sitt arbeid med å utvikle eller gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i marine bedrifter.
 
Kompetansemeglerene besøker gjerne din bedrift for nærmere informasjon og diskusjoner. Ikke nøl med å kontakte oss.
 
Kompetansemeglerordningen gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Ålesund og er finansiert av Møre og Romsdal Fylke og Norges Forskningsråd.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

55502
|

Prosjektansvarlig:

Margareth Kjerstad
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kompetansemegling Marin

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd / Møre og Romsdal fylke

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Ålesund

Prosjektdeltakere:

Kari Lisbeth Fjørtoft