Resirkulering av salt ved produksjon av klippfisk og saltfisk

Resirkulering av salt ved produksjon av klippfisk og saltfisk

Det blir brukt betydelige mengder salt til produksjon av salt- og klippfisk. Årlig forbruk for næringen er ca. 180.000 tonn salt, med en verdi på ca 120 mill. kroner. I forbindelse med EU’s matvareforordning er nye forskrifter utarbeidet og ute til høring. Kravet om kun å bruke nytt salt i produksjonen av saltfisk foreslås fjernet. Bedriftene må gjennom sitt egenkontrollsystem selv dokumentere at næringsmidlene er risikofrie til folkemat.
 
Hovedmålet med prosjektet er en mer kostnadseffektiv og forbedret produksjon av saltfisk og klippfisk ved resirkulering av salt. Det vil være et mål å redusere forbruk av nytt salt (innkjøpt mengde) med inntil 20 %. Dette vil vi gjøre ved å beskrive kvaliteten på brukt salt ved ulike anvendelser og kartlegge muligheten for resirkulering av salt for gjenbruk til saltfisk- og klippfiskproduksjon. Samtidig vil en dokumentere kvalitetene på salt- og klippfisk produsert med resirkulert salt samt beskrive en prosess for gjenvinning og gjenbruk av salt i saltfisk- og klippfiskproduksjon.
 
FoU- deltakere i prosjektet er Møreforsking Ålesund og Nofima Marin i Tromsø som er finansiert av FHF og NFR. Det er 3 deltakende salt- klippfisk bedrifter.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54508
|

Prosjektansvarlig:

Ann Helen Hellevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Resirkulering av salt ved produksjon av klippfisk og saltfisk

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (Bacalao-Forum)

Samarbeidspartnere:

Nofima Marin

Prosjektdeltakere:

Ingebrigt Bjørkevoll