Strandsnegl – Ressurs, høsting og marked

Strandsnegl – Ressurs, høsting og marked

I dette prosjektet ser en på muligheten for å høste og omsette strandsnegler. En har beskrevet forskjellige høstelokaliteter og på hvilke områder en finner de største forekomstene av strandsnegler. En har også sett på muligheter for lagring av strandsnegler samt pakking og transport. Det franske markedet for strandsnegler er også undersøkt. Erfaringer til Sanden Skjellprodukter vedr. lokaliteter, høsting, lagring, pakking, transport og marked er presentert.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54424
|

Prosjektansvarlig:

Kari Lisbeth Fjørtoft
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Strandsnegl – Ressurs, høsting og marked

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Sanden Skjellprodukter

Samarbeidspartnere:

Sanden Skjellprodukter

Prosjektdeltakere:

Jan Erich Rønneberg, Stig Tuene