Kamskjell – kommersielt nettverk

Kamskjell – kommersielt nettverk

Marint Verdiskapingsprogram, finansiert av Innovasjon Norge, er rettet mot økt markedstilpasning av verdikjedene gjennom bedriftssamarbeid. Gjennom forprosjekt skal en bla. annet få svar på hvilke konkurransefortrinn som skal styrkes og utvikles. I forprosjektet har en utarbeidet planer for hva en ønsker å gjennomføre i et hovedprosjekt. En har også fått oversikt over eget ståsted i bransjen. I prosjektet har en også deltatt på messen ”The Restaurant Show” i London. Der fikk en m.a. svar på en del spørsmål om det engelske markedet og hvordan de oppfatter norske kamskjell og potensialet for dette produktet.
 
Møreforsking har vært prosjektkoordinator for forprosjektet. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54488
|

Prosjektansvarlig:

Kari Lisbeth Fjørtoft
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kamskjell – kommersielt nettverk

Oppdragsgiver:

Innovasjon Norge, Marint Verdiskapingsprogram

Samarbeidspartnere:

Seashell, Kvitsøy Edelskjell og Norskjell