Styring av salteprosessen ved produksjon av saltfisk

Styring av salteprosessen ved produksjon av saltfisk

Basert på saltfisknæringens ulike saltemetoder og store spekter og kombinasjoner av prosedyrer for salting og modning av saltfisk, så er målet med prosjektet å oppnå bedre kunnskap om hvordan saltmodningsprosessen kan styres av parametre som saltetid og temperatur. Sammenlignet med eksempelvis kjøttindustrien, så finnes det i saltfisknæringen begrenset forskningsbasert kunnskap om hvordan disse parametere påvirker kvalitet og utbytte på sluttproduktet saltfisk i industriell produksjon.
 
Involverte FoU-parter er Møreforsking Ålesund (prosjektleder) og Høgskolen i Ålesund.
 
Prosjektet er finansiert av Bacalao Forum, ved Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Møre og Romsdal Fylke gjennom Regionalt utviklingsprogram.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54533
|

Prosjektansvarlig:

Ingebrigt Bjørkevoll
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Styring av salteprosessen ved produksjon av saltfisk

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Bacalao Forum

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Ålesund

Prosjektdeltakere:

Ann Helen Hellevik