Kvalitet på fersk sjømat - Kompetansebygging innen analysemetodikk

Kvalitet på fersk sjømat - Kompetansebygging innen analysemetodikk

Bakgrunnen for prosjektet er en etterspørsel fra næringslivet om å bistå i produktutvikling gjennom kvalitetsvurderinger av råstoff og produkter. Prosjektets mål er å øke kompetansen innen kvalitet og produktutvikling av fersk sjømat.
 
Prosjektet tar sikte på å innarbeide analysemetoder for kvalitet på utvalgte råstoff og ferske produkter. Det skal etableres en prosedyre for sensorisk vurdering av ferske produkter. Det skal også utvikles kompetanse innen emballasje, pakketeknologi og lagring.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom høgskolen i Ålesund og Møreforsking. Prosjektet finansieres av Møre og Romsdal Fylke, samt egeninnsats fra Møreforsking og Høgskolen i Ålesund.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54510
|

Prosjektansvarlig:

Grete Hansen Aas
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kvalitet på fersk sjømat - Kompetansebygging innen analysemetodikk

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Ålesund

Prosjektdeltakere:

Ann Helen Hellevik, Margareth Kjerstad, Kristin Bjørdal