fisk og is.jpg

Frozen at sea - markedsorientert kvalitetsstandard for sjøfrossen hvitfiskfilet

I samarbeid med Brødrene Sperre AS, Carisma AS, Holmeset AS og Ramoen AS skal Møreforsking utvikle en markedsorientert kvalitetsstandard for sjøfrossen hvitfiskfilet. Gjennom prosjektet skal det utvikles felles metoder for kvalitetsvurdering av filet. Ved bruk av tradisjonell sensorikk, korrelert med instrumentelle målinger, vil man gi grunnlag for etablering av en norsk standard som er synonym med den beste kvaliteten. I tillegg skal en finne gode retningslinjer for hvordan de gode produktegenskapene til sjøfrosset filet kan formidles ut mot norske konsumenter. Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

De siste årene har det vært en sterk reduksjon av ombordfryste filetprodukt levert fra norsk fiskerinæring. Årsaken er økt konkurranse fra utenlandske aktører i kombinasjon med høye driftskostnader. I tillegg er landbaserte fryseindustri som hovedsakelig produserer frossen filet blitt utradert. I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har en liten gruppe rederi og salgsselskap gått sammen for å vinne markedsandeler og skape høyere profitt og verdiskapning for hvitfisk. Gjennom et felles initiativ kalt «Norwegian frozen at sea» har næringen tatt tak i felles utfordringer knyttet til dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet ut mot forbruker. Bedriftsgruppen ønsker å vinne markedsandeler og øke verdiskapningen for sjøfrosset filet i det norske markedet. Kampen om markedene starter på havet gjennom gode fangstprosesser og riktig råstoffbehandling og næringen ønsker nå å utvikle en felles markedsorientert standard som dokumenterer den gode kvaliteten.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Wenche Emblem Larssen og Margareth Kjerstad

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54786
|

Prosjektansvarlig:

Wenche Emblem Larssen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Frozen at sea - markedsorientert kvalitetsstandard for sjøfrossen hvitfiskfilet

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Samarbeidspartnere:

Brødrene Sperre AS, Carisma AS, Holmeset AS og Ramoen AS

Prosjektdeltakere:

Wenche Emblem Larssen, Margareth Kjerstad, Bjørn Tore Nystrand, Trygg Barnung, Ann Helen Hellevik, Turid Standal Fylling