Status for utnyttelse av restråstoff fra torskeoppdrett

Status for utnyttelse av restråstoff fra torskeoppdrett

Torskeoppdrettsnæringa vokser raskt. Denne rapporten innleder med status i produksjon og struktur i næringa. Ulike anvendelser av restråstoff blir gjennomgått. Alt som ikke er filet, defineres som restråstoff, og i dag går det meste av dette til dyrefôr. I rapporten presenteres ulike anvendelser, både til konsum og ingrediensmarkedet.
 
Lever fra oppdrettstorsk og avviker fra lever fra villtorsk, og anvendes både til konsum, som fersk og hermetisert, og til oljeproduksjon. Det er lite råoljeproduksjon i dag.
 
Torskehodene blir i stor grad malt opp og ensilert til dyrefôr, men det er fem produktvarianter som markedet etterspør: kløyvde torskehoder, torskekinn, medaljonger, tunger og tørka hele hoder. I dag er hodene fra oppdrett små i forhold til maskinell bearbeiding.
 
I dag er det lite anvendelse av innvoller til humant bruk, men prøveproduksjoner av mager, svømmeblærer samt utnyttelse av enzymer fra magesekk prøves ut.
 
På villtorsk er det gjort mye FoU, mens det er mangelfulle opplysninger fra oppdrettstorsk. Det er viktig at det gjøres mer FoU for å utnytte verdipotensialet, og rapporten lister noen forslag til aktiviteter.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54500
|

Prosjektansvarlig:

Grete Hansen Aas
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Status for utnyttelse av restråstoff fra torskeoppdrett

Oppdragsgiver:

Stiftelsen Rubin

Prosjektdeltakere:

Margareth Kjerstad