Optimal kvalitet på hermetisk makrell

Optimal kvalitet på hermetisk makrell

Prosjektet fokuserer på hele verdikjeden fra råstoff til marked. Det vil bli gjort sammenligninger i ferdig hermetisert makrell i forhold til ulikt råstoff: ferskt, fryselagret 1,3,6 eller 9 mnd. Makrell i tomat vil bli analysert sensorisk og kjemisk og vurdert i forhold til råastoffet. Det har vært tilknyttet to bachelorstudenter til prosjektet som ferdigstilte oppgave mai 2011.
 
Hermetisering foregår hos Sandanger etter standard prosedyre, mens kjemisk og sensorisk analyse blir utført hos Møreforsking

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54632
|

Prosjektansvarlig:

Grete Hansen Aas
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Optimal kvalitet på hermetisk makrell

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylke

Samarbeidspartnere:

Sandanger AS

Prosjektdeltakere:

Margareth Kjerstad, Trygg Barnung, Wenche Emblem Larssen