Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk

Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk

Prosjektet inkluderer slakteforsøk og kartlegging av stress under slakting i forhold til rigor, samt holdbarhetsstudier av filet pakket med MAP.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54587
|

Prosjektansvarlig:

Grete Hansen Aas
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk

Oppdragsgiver:

Vestlandsprogrammet for marine arter

Samarbeidspartnere:

Brødrene Larsen, Marine Fresh/ Atlantic Cod Farms og Vartdal Plast

Prosjektdeltakere:

Margareth Kjerstad, Trygg Barnung, Anlaug Hansen Ådland , Torbjørn Tobiassen