Utnyttelse av bifangsten av isgalt (nordlig skolest) på Grønland

Utnyttelse av bifangsten av isgalt (nordlig skolest) på Grønland

Prosjektet skal undersøke muligheten for å få kommersiell utnyttelse for isgalt på Grønland. Målet er å optimalisere og øke lønnsomheten i kommersielt fiske gjennom utvikling av fiske/foredling av bifangsten isgalt i blåkveitefisket. 
 
I prosjektet skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant fiskerne på Grønland for å kartlegge omfanget av isgalt. Mottaks- og distribusjonssystem for isgalt blir også kartlagt. Det blir også gjennomført en work-shop for å formidle resultatene fra undersøkelsen og tidligere arbeid på isgalt gjennomført i Norge.  Framtidig omsetning av isgalt fra Grønlandske fiskerier blir også diskutert.
 
Prosjektet er i samarbeid mellom Møreforsking, KNAPK (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu – Sammenslutningen av Fiskere og Fangere i Grønland) og Grønlands Naturinstitutt. Prosjektet er finansiert av NORA, Grønlands hjemmestyre og NFR.

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Kari Lisbeth Fjørtoft
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utnyttelse av bifangsten av isgalt (nordlig skolest) på Grønland

Oppdragsgiver:

NORA, Grønlands hjemmestyre, Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere:

KNAPK, Grønlands Naturinstitutt

Prosjektdeltakere:

Jan Erik Dyb, Snorre Bakke, Bjørn Tore Nystrand