Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Bjørn Tore Nystrand

Bjørn Tore Nystrand har doktorgrad i samfunnsvitenskap fra Handelshøgskolen ved UiT, UiT Norges arktiske universitet (2021). Avhandlingen hans, Antecedents of consumer evaluation and consumption of functional food, omhandler forbrukeratferd knyttet til funksjonell mat.
 
Andre forskningsinteresser inkluderer internasjonal sjømathandel, produktutvikling og industriell markedsføring (B2B). Bjørn Tore har sin kjernekompetanse i multivariat dataanalyse, kvantitativ metode og stimodellering (SEM). 
 
Bjørn Tore har vært forsker i Møreforsking siden 2009. Han har vært involvert i en rekke prosjekter på tvers av ulike forskningsfelt, fra optimalisering i produksjon av saltfisk og klippfisk, produkt- og markedsutvikling av konvensjonell fisk, via kjønns- og utdanningsforskning til forbrukeratferd og forbrukermarkedsføring relatert til mat.