Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Julia Vevenko Bondeli

Julia V. Bondeli har doktorgrad i økonomi og ledelse fra NTNU, med spesialisering innen interorganisatorisk forskning. Hennes nøkkelkompetanse ligger innenfor forretningsnettverk i bedriftsmarkeder. Spesifikt har hun studert det sosiale aspektet i forretningsrelasjoner i internasjonal forretningsdrift, med særlig vekt på institusjonelle omgivelser i østeuropeiske markeder. I sin doktorgradsavhandling har hun forsket på rollen til sosialkapital i forretningskorrupsjon i Russland. Hun har inngående kunnskap i kvalitative forskningsmetoder.

Julia har erfaring med undervisning på bachelor- og masternivå ved NTNU i fag som kvalitative metoder, internasjonal forretningsdrift og markedsføring, globale forsyningsnettverk, bærekraftig forretningsutvikling, kulturforståelse, samt veiledning av bachelor- og masteroppgaver. Hun har også prosjektledererfaring fra regionale forskningsprosjekter og er særlig opptatt av forskningsformidling til næringslivet, myndighetene og bredere publikum.

Julia har god innsikt i den marine næringen, gjennom både sin forskning og sin lange arbeidserfaring fra fiskeeksportbransjen i Norge.

Publikasjonsliste (CRISTIN)