Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Janne Kristin Stangeland

Janne Stangeland er utdannet Sivilingeniør i bioteknologi ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), med spesialisering i marin bioteknologi. Hun er spesielt interessert i å finne ut hvordan maten vi spiser påvirker kroppen vår, og i Møreforsking forsker hun blant annet på helseeffekter av å spise mat fra marine kilder. Mye av arbeidet foregår i laboratoriet, men hun er også ofte ute i bedrifter, på fiskemottak og oppdrettsanlegg i forbindelse med prøvetakinger. Kjernekompetansen hennes ligger innenfor analytisk kjemi, mikrobiologi og molekylær biologi. 
 
Etter endt utdannelse i Tromsø har hun jobbet ved UiT blant annet innen forskning på bioaktive peptider fra marine og terrestriske organismer. Hun har også deltatt i forskningsprosjekter knyttet til «drug transport and delivery» ved Institutt for farmasi i Tromsø, samt undervist i fysikalsk farmasi, aseptisk produksjon og biofarmasi ved farmasiutdannelsen på samme sted. Janne begynte i Møreforsking i mai 2014.