Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Gyda Christophersen

Gyda Christophersen har vært ansatt ved Møreforsking Ålesund siden august 2016. Her arbeider hun med skalldyr, nye arter i oppdrett og problemstillinger relatert til levende sjømat og havbruk, inkludert integrert oppdrett. Hun jobber spesielt med å utvikle oppdrett av sjøpølse, med fokus på reproduksjon og tidlige livsstadier, og fungerer som prosjektleder i regionale, nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter. 
 
Gyda Christophersen har sin doktorgrad (dr. scient.) fra Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi, hvor hun i 2005 forsvarte avhandlingen "Effects of environmental conditions on culturing scallop spat (Pecten maximus)". Hun tok hovedfag (cand. scient.) i generell akvakultur ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi i 1994, og var NFR-stipendiat i perioden 1996-98 ved Senter for Miljø- og Ressursstudier, Universitetet i Bergen. Gyda er i tillegg uteksaminert næringsmiddelteknolog fra Statens næringsmiddeltekniske skole i Trondheim i 1984. 
 
Gyda har stor kunnskap om ulike arter skjell i oppdrett. Hun har også erfaring fra næringsmiddelkontroll og -produksjon samt laboratoriearbeid, og fra studie- og arbeidsopphold i Irland, Portugal og Canada. I sine tidligere arbeidsforhold ved Teknologisk Institutt i Oslo og Universitetet i Bergen har hun vært prosjektleder og koordinator for flere EU-prosjekter rettet mot små og mellomstore bedrifter. 
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no