Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Gyda Christophersen

Gyda Christophersen har vært ansatt ved Møreforsking siden august 2016. Her arbeider hun med skalldyr, nye arter i oppdrett og problemstillinger relatert til levende sjømat og havbruk, inkludert integrert oppdrett. Hun jobber spesielt med å utvikle oppdrett av sjøpølse, med fokus på reproduksjon og tidlige livsstadier, og fungerer som prosjektleder i regionale, nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter. 
 
Gyda Christophersen har sin doktorgrad (dr. scient.) fra Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi, hvor hun i 2005 forsvarte avhandlingen "Effects of environmental conditions on culturing scallop spat (Pecten maximus)". Hun tok hovedfag (cand. scient.) i generell akvakultur ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi i 1994, og var NFR-stipendiat i perioden 1996-98 ved Senter for Miljø- og Ressursstudier, Universitetet i Bergen. Gyda er i tillegg uteksaminert næringsmiddelteknolog fra Statens næringsmiddeltekniske skole i Trondheim i 1984. 
 
Gyda har stor kunnskap om ulike arter skjell i oppdrett. Hun har også erfaring fra næringsmiddelkontroll og -produksjon samt laboratoriearbeid, og fra studie- og arbeidsopphold i Irland, Portugal og Canada. I sine tidligere arbeidsforhold ved Teknologisk Institutt i Oslo og Universitetet i Bergen har hun vært prosjektleder og koordinator for flere EU-prosjekter rettet mot små og mellomstore bedrifter.