Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Beate Julie Thu

Beate tilhører forskningsgruppen Bærekraftig hav og kyst i Møreforsking, og arbeider med problemstillinger innen havbruk og IMTA (Integrert multi-trofisk akvakultur), med stressindikatorer hos fisk og skalldyr og utnyttelse av marint restråstoff. Har interesser og erfaring innen flere ulike områder inkludert marine polysakkarider, proteiner, akvakultur, fiskehelse, cellebiologi, virus og vert-agens interaksjoner, vaksiner og immunologi. 
 
Beate er utdannet sivilingeniør innen Bioteknologi fra NTH (1990), og videre Dr.ing fra NTNU (1996). Avhandling med tittel “Alginate polycation microcapsules: a study of some molecular and functional properties relevant for their use as a bioartificial pancreas”. 
 
Beate ble ansatt i Møreforsking i 2014. Var før det ansatt som seniorforsker hos Vaxxinova Norge AS (2011-2013), hos Norges Veterinærhøgskole som førsteamanuensis (2007-2011) og forsker (2002-2007), som seniorforsker hos Alpharma AS, divisjon for fiskehelse (1999-2002), og forsker ved Veterinærinstituttet (1997-2002) og NOBIPOL (NTH/Sintef) (1991).