Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Margrete Emblemsvåg

Margrete Emblemsvåg er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen i 2009 med spesialisering innen fysiologi og anatomi hos fisk. Hun har bachelorgrad innen havbruk og akvatisk biologi fra Høgskolen i Ålesund.
 
Margrete har tidligere arbeidet for Mattilsynet i Ålesund og Oslo innen fisk og sjømat, import, eksport og tilsyn. Før ansettelse i Møreforsking arbeidet hun i Møre og Romsdal fylkeskommune med gjennomføringen av vannrammedirektivet i vannregion Møre og Romsdal.
 
I Møreforsking inngår hun i forskningsgruppen Bærekraftig hav og kyst der hun blant annet driver forskning innen fiskeri, akvakultur og utnyttelse av marine alger.