Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Lisa Kolden Midtbø

Lisa Kolden Midtbø er autorisert sykepleier med en mastergrad i human ernæring fra Universitetet i Bergen. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i København om effekten av sjømat i dyremodeller. Som forsker har hun bred kompetanse innen kliniske studier på helseeffekter av sjømat. Hun har også erfaring med å undersøke næringsinnhold og mengde uønskede stoffer i mat. I tillegg har hun kompetanse innen bedre utnyttelse av restråstoff fra sjømat. Lisa har tidligere vært ansatt ved NIFES og Havforskningsinstituttet i Bergen, og vært ansatt ved Møreforsking siden juli 2019.