Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Lisa Kolden Midtbø

Lisa Kolden Midtbø er autorisert sykepleier med en mastergrad i human ernæring fra Universitetet i Bergen. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i København om effekten av sjømat i dyremodeller. Som forsker har hun bred kompetanse innen kliniske studier på helseeffekter av sjømat. Hun har også erfaring med å undersøke næringsinnhold og mengde uønskede stoffer i mat. I tillegg har hun kompetanse innen bedre utnyttelse av restråstoff fra sjømat. Lisa har tidligere vært ansatt ved NIFES og Havforskningsinstituttet i Bergen, og vært ansatt ved Møreforsking AS siden juli 2019.
 
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no