Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Roger Meisal

Roger har doktorgrad i molekylær epidemiologi fra UiO og mastergrad i Bioteknologi fra NTNU i Trondheim. Doktorgraden ble utført ved Norges Folkehelseinstitutt (2005-2010) og omhandlet antibiotika resistens kartlegging og molekylær analyse av Gruppe A Streptokokker isolert fra invasive infeksjoner i Norge. Hans mastergrad i Bioteknologi fra NTNU omhandlet utviklingen av en ny molekylær metode (MLST) for karakterisering av bakterier i genuset Bacillus.

I løpet av forskningskarriæren har Roger også jobbet som forsker ved referanselaboratoriet for HPV og genteknologisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus (2010-2017), hvor han blant annet tok del i arbeidet med implementeringen av HPV vaksinen gjennom det nasjonale prosjektet HPV-Norvaks, deltok i utvikling av bedre molekylære verktøy for analyse og karakterisering av HPV virus og senere som postdoktor ved NMBU i prosjekt Jurfrisk (2017-2019), hvor DNA sekvensering ble brukt for å undersøke sammensetningen av mikrobielle samfunn i juret til Norsk Rødt Fe og hvordan sammensetningen forandret seg ved sykdom (jurbetennelse). Melkesyrebakterier (LAB) ble også isolert og karakterisert for potensiell industriell utnyttelse.

Roger har vært ansatt i Møreforsking siden 2019 og jobber innen fagområdet bærekraftig hav og kyst. Ekspertisen hans omfatter molekylære metoder for nukleinsyre (DNA og RNA) analyser og har bidratt til å bygge Mørelab på dette området. Dette omfatter blant annet metodikk og analyser med PCR, real-time PCR, DNA-sekvensering, genekspresjon og bioinformatikk. Roger jobber også med miljø-DNA og metabarkoding som verktøy for identifikasjon og kartlegging av arter fra vann og sediment prøver.