Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Céline Rebours

Rebours innehar presidentvervet for “The International Society for Applied Phycology” for perioden 2017-2020 og er koordinator for PEGASUS (Phycomorph European Guidelines for a Sustainable Aquaculture of Seweeds). Doktorgraden hennes fra universitetet i Caen, Normandie (Frankrike) (2005) omhandlet interaksjoner mellom fysiologi, biologi og populasjon. 
 
Rebours har spisskompetanse innen biokjemi, biologi og marin biologi og er forsker innen forskningsområdet «Hav og Kyst» ved Møreforsking Ålesund.  
 
Rebours` interesseområder omfatter miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter ved ulike akvakulturproduksjonssystemer, hvor målsettingen er produksjon av sunn og trygg mat og fôr med minimal negativ belastning på økosystemer og klima. Arbeidet hennes fokuserer på integrerte multitrofiske produksjonssystemer både i sjø og på land. Spisskompetansen til Rebours omfatter lavtrofiske arter spesielt innen fototrofe, akvatiske organismer som alger.  
 
Rebours har jobbet med prosess- og produktutvikling i over 20 år, både i industrien og innen akademia. I Frankrike studerte hun effekten av diett på vekst og overlevelse av kråkeboller og har vært med på å utvikle flere landbaserte pilotanlegg for produksjon av kråkeboller og alger (mikro- og makroalger). Fra 2003 jobbet hun som produksjonsingeniør ved et kommersielt kråkebolleklekkeri (Bodø Kråkebolleklekkeri AS) med å implementere teknologi utviklet i doktorgraden. Rebours har også arbeidet i andre sektorer av næringslivet, som innen akvakultur av torsk, blåskjell og alger. Hun har jobbet som forsker ved Nord Universitet og NIBIO, vært foreleser ved UiT Norges arktiske universitet og sensor på mastergradsnivå ved Universitetet i Bergen. Rebours har også vært medveileder på en doktorgrad ved NTNU. Hun har hatt oppdrag som invitert forsker i Kina, Brasil, Mexico, Skottland og New Zealand. Rebours innehar tre innovasjonspriser og er førsteforfatter eller medforfatter på over 100 publikasjoner som omfatter tekniske retningslinjer for industri, muntlige eller poster presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser og fagfellevurderte vitenskapelige artikler.  
 
I dag leder eller deltar Rebours på en rekke internasjonale, nasjonale og regionale forskningsprosjekter (for eksempel H2020- SEAFOODTOMORROW, NRC-244244 PROMAC, Tarelaks, RFFMN-285154 ISBIT2.0).